Health Check Up Amsterdam

U wilt toch ook weten of u niets mankeert?

Daarom introduceert Huisartsenpraktijk Keizersgracht een preventief gezondheidsonderzoek, de Health Check Up.

Met uw gezondheid neemt u geen risico. Om er zeker van te zijn dat uw leefstijl gelijke pas houdt met uw gezondheid, ondergaat u jaarlijks een check-up. Na de keuring weet u hoe gezond u bent. En hoe u dit zo kunt houden.

Dit preventief medische onderzoek (een soort APK voor uw lichaam) kunt u als volgt aanvragen:

Maak een afspraak bij Huisartsenpraktijk Keizersgracht in Amsterdam, tel: 020-450 99 19 voor deze jaarlijkse check-up.

Tijdens de Health Check komen de volgende zaken aanbod:

  • Een algemeen lichamelijk onderzoek.
  • Uw bloeddruk, lengte, middelomtrek en gewicht wordt gemeten.
  • Electrocardiogram.
  • Uitgebreid bloedonderzoek.
  • Onderzoek urine

De resultaten worden met de huisarts besproken. Uw risicoscore wordt bepaald en zonodig volgt een doorverwijzing naar een specialist. Aan de hand van het bovenstaand onderzoek volgt indien nodig een oog-, gehoor-, MRI-, CT-scan of een longfunctietest.

Kosten
Er zijn ziektekostenverzekeraars die uw medische check-up (gedeeltelijk) vergoeden onder bepaalde voorwaarden. Kijkt u daarom goed in uw polisvoorwaarden of u recht op een vergoeding heeft en onder welke voorwaarden.