Cardiovasculair risicomanagement

In onze praktijk kunt u terecht voor diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor patiënten met hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk.

Inclusief leefstijladviezen en begeleiding bij patiënten met een verhoogd risico van eerste of nieuwe manifestaties van HVZ (myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct, transiënt ischaemic attack (TIA), aneurysma aorta en perifeer arterieel vaatlijden).

Voor deze patiënten is het belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. Uw huisarts kan deze controle bij u uitvoeren.