Praktijk Plus

Huisartsenpraktijk Keizersgracht is er trots op een PlusPraktijk te mogen zijn sinds 1 januari 2013.

De verzekeraars en de Huisartsengenootschap (NHG) willen graag voor patiënten zichtbaar maken welke huisartspraktijken optimale zorg en service aan hun patiënten bieden. Huisartsenpraktijken met een hoog serviceniveau krijgen de titel ‘PlusPraktijk’.

Een praktijk mag zich Pluspraktijk noemen als hij voldoet aan strenge eisen op het gebied van zorg, service en veiligheid. Zo moet een praktijk de gehele dag bereikbaar zijn, avondspreekuur bieden en werken volgens de laatste wetenschappelijk inzichten.

Wij geloven dat toegankelijke huisartsenzorg en tevreden patiënten hand in hand gaat met efficiëncy en kwaliteit. We streven naar een optimaal toegankelijk en transparante huisartsenzorg en optimale service bieden.