Huisartsenpraktijk Amsterdam

Huisartsenpraktijk Keizersgracht, gevestigd aan de voet van de Westerkerk, is in 2011 opgericht door Dany Edmond Jabbour. Inmiddels is de praktijk uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende van Amsterdam. Door de groeiende populariteit van de praktijk is er gekozen voor uitbreiding om zo de bereikbaarheid voor onze patiënten te vergroten. De huisartsenpraktijk Keizersgracht kent nu 7 locaties:

Huisartsenpraktijk Keizersgracht is een zeer moderne praktijk waar de patiënt centraal staat. Zo hebben we speciale ochtend- en avondspreekuren, behoren e-consults tot de mogelijkheden, kun je herhaalrecepten online regelen, jouw afspraken online maken en uiteraard kun je je ook online inschrijven. Daarnaast hebben we speciale spreekuren (zoals een SOA spreekuur) en kunnen in de praktijk, vanwege de komst van een psycholoog, gynaecoloog en een dermatoloog en een bloedbank, aanvullende medische onderzoeken en begeleiding plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan bloedafname en het laten maken van een ECG. Voor een uitgebreide lijst van het aanbod zie het kopje zorgaanbod.

Onze werkwijze kenmerkt zich door open communicatie, een persoonlijke benadering en betrokkenheid met elke patiënt.

Om de kwaliteit van onze zorg continu te verbeteren zijn we een van de weinige praktijken in de binnenstad die is gestart met het accreditatie traject. Accreditatie is een keurmerk dat aangeeft dat een zorginstelling aan door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven voldoet. Zie voor verdere informatie het kopje praktijkaccreditatie.

Daarnaast kunnen we met trots melden dat we een Praktijkplus zijn. De verzekeraars en de Huisartsengenootschap (NHG) willen graag voor patiënten zichtbaar maken welke huisartspraktijken optimale zorg en service aan hun patiënten bieden. Huisartsenpraktijken met een hoog serviceniveau krijgen de titel ‘PlusPraktijk’.

Een praktijk mag zich Pluspraktijk noemen als hij voldoet aan strenge eisen op het gebied van zorg, service en veiligheid. Zo moet een praktijk de gehele dag bereikbaar zijn, avondspreekuur bieden en werken volgens de laatste wetenschappelijk inzichten.

Wij geloven dat toegankelijke huisartsenzorg en tevreden patiënten hand in hand gaat met efficiëncy en kwaliteit.

We streven naar een optimaal toegankelijk en transparante huisartsenzorg en optimale service bieden.

Momenteel is er geen wachtlijst dus we nodigen je graag uit voor een persoonlijke kennismaking. Wie weet, tot ziens!