HAPK zoekt leden cliëntenraad!

Behartig jij de belangen van onze patiënten? Kom dan onze cliëntenraad versterken!


Door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zijn alle instellingen in de gezondheidszorg met meer dan 25 zorgverleners verplicht een cliëntenraad te hebben. Om die reden, en bovenal natuurlijk omdat wij grote waarde hechten aan de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van patiënten om onze kwaliteit van zorg te verbeteren, zijn we per direct op zoek naar 3 leden voor onze cliëntenraad (waarvan 1 voorzitter).

Van de leden van onze cliëntenraad wordt het volgende verwacht:

  • Affiniteit met en/of ervaring in de zorg en is thuis in de processen van de zorgsector;
  • Beleidsmatige interesse in gezondheidszorgvraagstukken;
  • Belangstelling voor de positie van patiënten/cliënten in het algemeen;
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
  • Woonachtig in (de omgeving van) Amsterdam.

We zijn op zoek naar 3 leden die onze cliëntenraad gaan vormen, waarvan 1 voorzitter. Specifieke aandachtspunten voor de voorzitter:

  • Kan leiding geven aan de vergadering;
  • Heeft vermogen om de leden te stimuleren tot een bijdrage;
  • Is in staat een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met het bestuur van de organisatie;
  • Is in staat de cliëntenraad extern te vertegenwoordigen.

Voor de leden van onze cliëntenraad geldt een zittingstermijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. De tijdsinvestering betreft gemiddeld acht vergaderingen per jaar (ca. vier overlegvergaderingen met de directie, vier voorbereidingsvergaderingen), indien gewenst aangevuld met een of enkele themagerichte voorlichtingsbijeenkomsten) met de daarbij behorende voorbereidingstijd.

Vragen, meer informatie of solliciteren? Neem dan contact met ons op via paula@hapk.nl. Vergeet niet een motivatiebrief en CV mee te sturen. Graag tot binnenkort!