Miletta Killam POH-GGZ

Ik zou graag mijzelf willen introduceren.
Mijn naam is Miletta Killam. Ik ben een gecertificeerde psycholoog en mijn uitgebreide kennis en vaardigheden passen volmaakt. Omdat onze instelling internationaal is, word ik als een buitenlander een perfecte zender en een persoon op wie de klanten betrekking kunnen hebben. Ik heb een gave om makkelijk met mensen een verband te vinden en synchroniseren met mijn ontvangers om een empathische manier. Ik heb meer dan 2 jaar ervaring met het helpen van de internationale gemeenschap als een basis psycholoog voor huisartsenpraktijk. Mijn communicatie vaardigheden hadden me nooit in problemen gebracht in diverse gemeenschappen en diverse instellingen, makend mij die go-to persoon als het over gewekte problemen gaat.

Ik ben een Engels en Pools sprekende psycholoog (NIP reg.) die met expats werkt. Laatste twee jaar was ik aan het werken als POH GGZ basis psycholoog voor huisartsenpraktijk in Den Haag.

Ik ben ervaren met Nederlandse gezondheidszorgsysteem en kan goed werken in een team met artsen en andere psychologen en sociale medewerkers. Mijn gebieden van uitmuntendheid zijn: crisis interventie en kort term RBT therapie, maar ook burn-out en stress of trauma gerelateerde problemen. Ik heb een diep begrip van de impact uit culturele verschillen tussen buitenlanders en de stress met betrekking tot adapteren in een nieuwe land. Ik heb goede diagnostische vaardigheden verworven en het komt makkelijk voor mij.

Mijn Nederlands is in zo ver goed als we over schrijven en lezen hebben, mijn spreken is een kwestie van oefenen in de Nederlandse omgeving.

I would like to present my persona for the position of Psycholoog

My name is Miletta Killam. I am certified psychologist and my extensive knowledge and skills perfectly fit with the position. As your institution is international one, so being a foreigner makes me perfect transmitter and person to whom clients can relate, I have a gift to connect easily and synchronize with my recipients with empathetic manner. I have over 2 years of experience with helping international community working as basis psycholoog for huisartsenpraktijk. My communication skills never brought me problems in diverse communities and diverse institutions being go to person with dealing with aroused issues.

I am English and Polish speaking psychologist (NIP reg.) working with expats. Last two years I was working as POH GGZ basis psycholoog for huisartsenpraktijk in The Hague.
I am experienced with Dutch health care system and can work great in a team with GP’s and other specialists. My areas of excellence are: crisis intervention and short term RBT therapy as well as burnout and stress or trauma related problems. I have deep understanding of the impact of cultural differences among foreigners and the stress regarding adaptation to new country life. I have acquired quite good diagnostic capabilities and it comes easy for me.
My Dutch language knowledge so far is quite good when it comes to writing and reading, my speaking is a matter of practice within Dutch environment.